V SLUŽBÁCH
KVALITY

Renomovaná slovenská spoločnosť Building Service je výsledkom úspešnej profesionálne spolupráce ľudí, ktorí na expertnej úrovni rozumejú developerskému procesu od investičnej po realizačnú fázu.
Staviame v službách kvality už od roku 2007.

Do nových projektov vstupujeme s multidisciplinárnou odbornosťou, komplexným know-how a s bohatými praktickými skúsenosťami z výstavieb aj riadiacich manažérskych pozícií. Sme presvedčení, že fundovanosť je najodolnejší stavebný materiál.

Každý v tíme Building Service má odlišné odborné zázemie, ale všetci zdieľame jednotnú víziu – tvoriť projekty, ktoré sú v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti a zvyšujú kvalitu života jednotlivcov aj lokálnych komunít nad rámec štandardných očakávaní.

Práve realizujeme

Slnečná pláň | Nitra Slnečná pláň, dobrá štvrť na Kyneku, prináša modernú rezidenčnú zónu, kde sa komfortné bývanie prepája s kvalitnou architektúrou, oslnivou panorámou Nitrianskej pahorkatiny a premyslenými komunitotvornými riešeniami.
„Slnečná pláň je projekt, ktorý mení pohľad na bývanie v mestskej periférii. Novou, plnohodnotne vybavenou rezidenčnou štvrťou, posúvame Kynek do 21.storočia.“ Ing. Stanislav Beňo
akcionár
„Technológie idú dopredu a my ich reflektujeme v inováciách, ktoré rešpektujú ekonomické aj ekologické hľadisko.“ Ing. František Sobota
projektový manažér
„Moje skúseností získané pri zásadných projektoch národnej infraštruktúry ma naučili, že úspech stojí na precíznej príprave – od prvotnej dokumentácie po sfinalizovanie stavby.“ JUDr. Peter Ďurček
predseda predstavenstva
„Sme nároční nielen na seba, ale aj na výber partnerov. Spolupráce s renomovanými firmami ako sú Strabag či Compass Architekti dodávajú našim projektom kredibilitu a prestíž.“ Ing. Ivan Malenčík
podpredseda predstaventva
+ odovzdaných
bytových jednotiek
krajiny, kde sme
realizovali projekty
+ real estate projektov

Vybrané
spolupráce

Tvorte s nami
veľké veci

S novými výzvami priebežne rozširujeme rady spolupracovníkov. Hľadáme ľudí s profesionálnymi skúsenosťami a s osobným nasadením zlepšovať developerský priemysel. Ponúkame férové pracovné podmienky, flexibilitu a priestor na sebarealizáciu pri projektoch miestneho, ale aj medzinárodného významu tvorených v spolupráci so špičkovými odborníkmi stavebnej brandže.

Formulár